SZMSZ

A Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesületet (rövidítése: RSOE) a Fővárosi Bíróság 13. Pk 60.968/89/16. sz. végzésével 2001. december 21-vel jegyezte be. Az RSOE jogi személy és teljes körű jogutódja a jogelőd Rádiósok Országos Egyesületének. Az Egyesület közhasznú tevékenységet folytat, melyet az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 32. §-ában foglaltak alapján megalkotott, s a 2015. május 29-ei Küldöttgyűlésen elfogadott Alapszabály határoz meg.

A Szervezeti és Működési Szabályzat az alábbi linken érhető el.

Ezen Szervezeti és Működési Szabályzatot az Egyesület Küldöttgyűlése 2015. év május 29. napján tartott ülésén megtárgyalta és a 10/2015. (V.29) számú határozatával jóváhagyta. Ezzel egy időben a 2014 szeptemberi Szervezeti és Működési Szabályzat hatályát vesztette. Az Egyesület Országos Elnöksége 2017. év február 6. napján tartott ülésén az Elnök által javasolt módosításokat a 3/2017. (II.06.) számú határozatával jóváhagyta. A hatályban lévő jelen szabályzatban foglalt - a lábjegyzetben feltüntetett - kiegészítéseket 2017. február 6. napjától kell alkalmazni.

Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület

1089 Budapest, Elnök utca 1. +36 1 303 0168 +36 1 477 0549 info@rsoe.hu