Az egyesület jogi deklarációi

Szervezeti felépítésünkről részletesen az alapszabályunk és az SZMSZ-ünk rendelkezik.

Jogi deklarációk

Az Egyesület olyan önkormányzattal rendelkező, nonprofit, önfenntartó gazdálkodási elvek alapján működő társadalmi szervezet, amely szakmai, társadalmi, érdekvédelmi célokat egyaránt szolgál, s a tagok önkéntes társulásával jön létre. Az Egyesület jogi személy, de nyilvántartott tagszervezetei nem jogi személyek. Tevékenységét kiemelten közhasznú szervezetként látja el. Kiemelten közhasznú szervezetként tevékenysége során olyan közfeladatokat lát el, amelyről a jelen Alapszabály 1.6. pontjában felsorolt törvények, és törvényi rendelkezések szerint valamely állami szervnek vagy helyi önkormányzatnak kell gondoskodnia. Működése során politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, azoktól anyagi támogatást nem kap, részükre anyagi támogatást nem nyújt, országgyűlési képviselőt és jelöltet nem támogat s mindezeket a továbbiakra nézve is kizárja.

Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület

1089 Budapest, Elnök utca 1. +36 1 303 0168 +36 1 477 0549 info@rsoe.hu