ISO minősítések

Minőség és információbiztonsági politika

A Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület vezetősége a minőség és az információbiztonság iránti elkötelezettsége érvényre-juttatása érdekében, összhangban az Egyesület Alapszabályában meghatározott céljaival az alábbi alapelveket határozza meg:

Az RSOE a minőség és információbiztonsági rendszerének célja, hogy társaságunk ügyfeleihez, megbízóihoz és partnereihez, a nyújtott szolgáltatásokhoz, tevékenységekhez kapcsolódó információk bizalmasságát, sértetlenségét, hozzáférhetőségét megvédjük, a partnerek elégedettségét elérjük. Kifejezett szándékunk érdekkörünkben kezelt információk megfelelő szintű védelme, mely túlmutat iparágunk elfogadott normáin. Ügyfeleink adatainak biztonságát kiemelt feladatunknak tekintjük.

Az RSOE a szabályozási céljait és információbiztonsági intézkedéseit olyan módon állítja fel, amely megfelel az MSZ EN ISO 9001:2015 és az MSZ ISO/IEC 27001:2014szabványok követelményeinek és ajánlásainak.

Az RSOE az információkra vonatkozóan kockázatfelmérést és elemzést hajt végre, amely során figyelembe veszi a lehetséges fenyegetéseket, sebezhetőségeket, veszélyforrásokat. A kockázatfelmérést rendszeres időközönként – legalább évente - megismételi annak érdekében, hogy az iparág folyamatosan változó kereteit figyelembe vehesse.

A rendszeresen fejlesztett, bővített információs és segélyhívó rendszereink segítségével kívánjuk a naprakész, megbízható információkat eljuttatni partnereink számára.

Az RSOE biztonsági szabályzatai és intézkedései olyan alapelvek, szabványok és az egyesület számára speciális fontosságú megfelelési követelmények alapján készültek, amelyek magában foglalják:

Az RSOE a minőség és információbiztonsági irányítási felelősségi köreit oly módon határozza meg, amely elegendő humán erőforrást biztosít a minőség és információbiztonság magas szinten tartásához. Az RSOE elnöksége biztosítja a megfelelő környezetet, amelyben a minőség és információbiztonsági rendszer működtetése és karbantartása történik.

A fenti célok elérése érdekében bevezettük és alkalmazzuk az MSZ EN ISO 9001:2015 és az MSZ ISO/IEC 27001:2014 szabványt. A szabvány tartalmával összhangban megfogalmaztuk az Alkalmazhatósági nyilatkozatot, melyet a társaságunk tevékenységének, munkafolyamatainak és szervezeti struktúrájának megfelelően, az információs vagyontárgyak kockázatfelmérése alapján határoztunk meg.

A szolgáltatási folyamatainkat az MSZ EN ISO 9001 szabványnak megfelelően alakítottuk ki, és információbiztonsági elemekkel egészítettük ki.

A szabályozási rendszerünk kiterjed a rendszer hatókörébe munkafolyamatokkal kapcsolatos veszélyekre, valamint az információbiztonság szempontjából befolyással bíró infrastruktúrára, a személyzeti vonatkozásokra, hozzáférésekre, külső és belső kommunikációs folyamatokra, hozzáférések ellenőrzésére valamint az információs rendszerek beszerzése, fejlesztése, karbantartása.

Az RSOE alkalmazza és betartja az információbiztonsággal, valamint az adatvédelemmel kapcsolatos mindenkori jogszabályi követelményeket, hatósági előírásokat, a szerződéseinkben vállalt adatvédelmi kötelezettségeket, folyamatosan követjük a szakismeretek bővülését.

Ezeknek és a technológiai változásoknak megfelelően napra készen tartjuk a rendszert, ehhez rendszeres belső és külső felülvizsgálatokat végzünk.

Egyesületünk elnöksége elkötelezett e feladatok végrehajtását, a követelmények teljesítését illetően és biztosítja az ehhez szükséges erőforrásokat. Az RSOE a minőség és információbiztonsági rendszer kidolgozásával, működtetésével és annak folyamatos fejlesztésére irányuló elkötelezettséggel törekszik a vevői igények lehető legmagasabb szintű kielégítésére, a minőségirányítás és információbiztonság magas szintű megvalósítására.

Budapest, 2017.05.10.

Dobai Sándor
elnök

Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület

1089 Budapest, Elnök utca 1. +36 1 303 0168 +36 1 477 0549 info@rsoe.hu