Küldöttközgyűlés a Római parton

Vissza

2014-05-24

Dobai Sándor elnöki köszöntőjében üdvözölte a küldöttközgyűlés tagjait, kiemelt tisztelettel a meghívott vendégeket; Dr. Endrődi István tű. ezredest, az MPVSZ országos elnökét, Dr. Demény Ádám tű. ezredest, a BM OKF Gazdasági Ellátó Központ igazgatóját, Jamrik Pétert, a Balatoni Fejlesztési Tanács elnökét és Vida Géza bejegyzett könyvvizsgálót. A küldöttközgyűlés az Egyesület legfőbb szerve, amelyet az Országos Elnökség – illetve annak határozata alapján az Elnök hív össze. A küldöttközgyűlés megtartását indokolta a napirendi pontok fontossága is, hiszen egyebek mellett a szakmai testület kizárólagos, át nem ruházható hatáskörébe tartozik; az Országos Elnökség beszámolójának tárgyalása, a könyvvizsgálói jelentés és az Egyesület mérlegének, valamint a Gazdasági Ellenőrző Bizottság jelentésének elfogadása is. Elnök úr a közgyűlés levezetésére Kovács Csaba vezérigazgatót javasolta, akinek személyét a küldöttek egyhangú szavazással elfogadták. A közgyűlés szavazóképességének megállapítása után a napirendi pontok ismertetésére és a tisztségviselők - jegyzőkönyvvezető, valamint a hitelesít‹k - személyének megválasztására került sor. Az első napirendi pontnak megfelelően az Elnök beszámolt az Egyesület elmúlt évi tevékenységér‹l, melynek keretében ismertette az Egyesület fontosabb szerveinek működését, a tagság és a taglétszám alakulását, illetve a személyi változásokat. Az Egyesület 50 f‹s apparátusának elmúlt évi tevékenységér‹l átfogó képet adott, melynek eredményeit prezentációjában számadatokkal és diagramokkal szemléltette. A beszámoló során kiemelte az állami szervek, a stratégiai partnerek, azok társszerveivel közösen végzett feladatok jelent‹ségét, és szólt az egyre szélesed‹ együttműködési lehetőségek miatt aktualizált és az elmúlt évben el‹készített megállapodásokról is. A lakosság körében egyre népszerűbbé vált a BM OKF és az Egyesület közös fejlesztése a VÉSZ. Az alkalmazást közel 60 ezren töltöttek le. Elmondta, hogy rendkívül fontos a lakosság biztonságát fokozó, a veszélyhelyzet elhárítását segít‹ rendszerek fejlesztése, hiszen a katasztrófavédelem egyik legfőbb feladatai között szerepel az állampolgárok személy-és vagyon biztonságának védelme, melynek támogatása az Egyesület küldetése is. Az Egyesület szlogenje „Társadalmi szerepvállalás a polgárok biztonságáért szárazföldön és vízen" a 2013. évre teljesedett ki. Az Egyesület tevékenységi köre már nem csak a vízi, hanem a közúti közlekedés biztonságára is kiterjedt. Az NKH és az ORFK-OBB munkatársaival közös prevenciós kampányainknak eredményeként, az elmúlt évi tevékenységünkről az ORFK részér‹l elismer‹ értékelést kapott az Egyesület. A soron következő napirendi pont a 2013. évi közhasznúsági- és a könyvvizsgálói jelentésről és a mérlegről szóló beszámolót, Dr. Demény Ádám, a GEB elnökének a Gazdasági Ellenőrző Bizottság munkájával kapcsolatos tájékoztatója követte. Ismertetésre került a bizottság összetétele és tevékenységi köre, valamint a megállapítás, mely szerint a gazdasági mérleg a zárás idején a bevétel és kiadás tekintetében egyensúlyban volt. Elmondta, hogy az Egyesület gazdálkodása tervszerű, kiegyensúlyozott, a kiadások összhangban vannak a bevételekkel. A küldöttközgyűlés keretében kitüntetések átadására is sor került, az elismeréseket Dobai Sándor az Egyesület elnöke adta át. Dr. Endrődi István tű. ezredes, az MPVSZ országos elnöke hozzászólásában megköszönte az Egyesület 2013. évben nyújtott segítségét, mellyel nagyban hozzájárult az MPVSZ elmúlt évi sikereihez. Külön kiemelte és méltatta a felmenő rendszerű katasztrófavédelmi ifjúsági versenyek megyei és országos döntőinek lebonyolítása során az Egyesület és megyei tagszervezetei részér‹l kapott szakmai támogatást. Stratégiailag fontosnak értékelte az Egyesület társadalmi szempontból közhasznú tevékenységét. A több éves együttműködés eredményeként a szervezetek között naprakész, intenzív és operatív kapcsolat alakult ki. Mint mondta, a mai napon az együttműködési megállapodás aláírásával hivatalosan is szakmai partnerekké válik a két szervezet. Dobai Sándor hangsúlyozta, hogy a két szervezet, mint a BM Országos Katasztrófavédelmi F‹igazgatóság stratégiai partnerei, szakmai kapcsolatuk elmélyítésével, a jövőben még hatékonyabban tudják majd támogatni a veszélyhelyzetek és a katasztrófák elleni védekezéssel összefügg‹ feladatok ellátásában a hivatásos katasztrófavédelmi szerveket. A megállapodásnak az érvényben lévő jogszabályok, a szakmai és társadalmi elvárások adnak keretet, melyet hosszútávon a kölcsönös partneri együttműködés eredményei töltenek meg tartalommal. Végül köszönetét fejezte ki mindazoknak a munkatársaknak és partnereknek, akik tevékenységükkel hozzájárultak az Egyesület 2013. évi célkitűzéseinek megvalósulásához. Köszönetét fejezte ki a minisztériumok, az állami szervek és stratégiai partnerek támogatásáért is.

Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület

1089 Budapest, Elnök utca 1. +36 1 303 0168 +36 1 477 0549