Másodszor ülésezett az Országos Elnökség

Vissza

2014-05-10

Az ülésen Dobai Sándor elnök ismertette a 2014. május 23-ai évi Küldöttközgyűlés előtti beszámolóhoz kapcsolódó - az országos elnökségi ülés meghívójában meghirdetett – alábbi napirendi pontokat. a Küldöttközgyűlés előtti elnökségi beszámoló tervezetének ismertetése az Egyesület 2013. évi gazdasági mérlege a könyvvizsgálói és közhasznúsági jelentés ismertetése tájékoztató a GEB jelentésben foglaltakról egyebek A Küldöttközgyűlés előtti elnökségi beszámoló tervezetét az országos elnökségi ülés elé terjesztette, melynek során ismertette az Egyesület 2013. évi szakmai munkáját és kiemelte gazdasági tevékenységét. Megállapította, hogy egy nagyon intenzív és eredményes évet zártunk. Sikereinket együttműködő stratégiai partnereinknek valamint a közlekedési és a vízibiztonsági szakágazathoz kapcsolódó társzervekkel közösen rendezett programjainknak is köszönhetjük. Az Egyesület gazdasági tevékenységével kapcsolatban tájékoztatást adott az Egyesület számviteli, munkaügyi, tevékenységről és a közhasznúsági jelentésben foglaltakról. Az ülés Dr. Demény Ádám, a Gazdasági Ellen‹rző Bizottság elnöke tájékoztatójával folytatódott, aki részletesen ismertette a bizottság jelentésében foglaltakat, majd megállapította, hogy az Egyesület gazdálkodása tervszerű, kiegyensúlyozott, a kiadások összhangban vannak a bevételekkel, a Szervezet gazdasági helyzete évek óta stabil. Az ülés utolsó napirendi pontjában az Egyesület elnöke ismertette azon személyek névsorát, akiket a munkájuk elismeréséül az RSOE Érdemérem kitüntetésre javasolt. Az Országos elnökség az ülés zárásaként egyhangúlag, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta és határozatba foglalta az ülés napirendi pontjait.

Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület

1089 Budapest, Elnök utca 1. +36 1 303 0168 +36 1 477 0549