Titkári értekezlet 2014

Vissza

2014-02-24

Dobai Sándor elnök úr köszöntötte az immár hagyománnyá vált februári titkári értekezlet valamennyi résztvevőjét. Előadásában rendkívül fontosnak értékelte ezen események rendszerességgel történő megtartását, hiszen országos szervezetünk tevékenységéhez elengedhetetlen a megfelelő csapatszellem, az információk folyamatos cseréje. Beszámolt az elmúlt év eseményeiről, valamint a szervezet ez évi célkitűzéseiről is, melyek között kiemelt feladatként szerepel minden olyan projekt, melyek a lakosság biztonságát hivatottak el‹térbe helyezni. Az Egyesület ez évre vonatkozó Munkatervében foglalt számos közös feladatai közül a legfontosabbak között említette a lakosságtájékoztató rendszereink korszerűsítését, a Katasztrófavédelem veszélyhelyzeti kommunikációjának támogatását. Továbbra is nagy figyelmet szentel a szervezet a vihar előrejelző,  a dunai és egyéb vízi biztonsági rendszerek, folyamatos üzemeltetésére. Az utóbbihoz kapcsolódóan az Egyesület szorosan együttműködik a Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal és a Nemzeti Közlekedési hatósággal is, hiszen a Folyami Információs Rendszerek (PannonRIS) működtetésében és korszerűsítésében, az Egyesület szakért‹ szakmai szervezetként vesz részt.    Dr. Tollár Tibor, f‹igazgató-helyettes megköszönte az elmúlt nehéz időszakban történ‹ tisztességes helytállást és a számtalan megoldhatatlannak tűn‹ feladatok fegyelmezett végrehajtását. El‹adásában ismertette az Egyesület, valamint megyei tagszervezetei vonatkozásában a BM OKF 2014. évre vonatkozó közös kihívásait, mint mondta: „A környezetünkben felgyorsultak az események, melyekhez az Egyesület dinamikusan törekszik felzárkózni. Az RSOE az évtizedekkel ezelőtti kihívásait is mindenkor kiválóan kezelte, nem egy-egy ügyről, hanem egy sikertörténetről beszélünk.” Kérte a titkárokat, hogy a jövőben is aktívan vegyenek részt az Egyesület közhasznú tevékenységében.  Tanka László tű. ezredes, a BM OKF Informatikai F‹osztály az Egyesületet is érint‹ 2014. évi szakmai célkitűzéseinek ismertetése után, elismerően szólt a szervezet szakmai munkájáról és a lakosság körében egyre népszerűbb közös fejlesztésről a VÉSZ alkalmazásról, melyet közel 60 ezren töltöttek le.  Megjegyezte, hogy rendkívül fontos a lakosság biztonságát fokozó, a veszélyhelyzet elhárítását segít‹ rendszerek fejlesztése, hiszen a katasztrófavédelem egyik legf‹bb feladatai között szerepel az állampolgárok személy-és vagyon biztonságának védelme.  Dr. Endrődi István pv. ezredes, a Magyar Polgári Védelmi Szövetség elnöke méltatta a több évtizedes kiváló együttműködésből fakadó közös eredményeket. Megköszönte a felmenő rendszerű Katasztrófavédelmi Ifjúsági Verseny megyei és az országos döntőjén való egyesületi közreműködést és a külön díjakkal történ‹ támogatást. A megyei titkároktól aktív közreműködést és segítséget kért a katasztrófavédelmi ifjúsági versenyek megyei dönt‹k lebonyolításához.  A szakmai értekezlet második napját Dobai Sándor elnök úr nyitotta meg. A napirendet követve az Egyesület külső-és belső kommunikációjával, valamint az új weboldal kialakításával, illetve egyéb szakmai kérdések megvitatásával folytatta a szakmai programot.  A programon Pető Tibor főtitkár, a  szervezeti fejlesztésekkel, az aktuális titkári alaptevékenységekkel és a jövőben várható feladatok végrehajtásával kapcsolatban egyeztetett a megyei titkárokkal. Végül a titkárok részére átadta a - szervezeti munkát segít‹ -  háttéranyagokat tartalmazó egységcsomagot, mely a szervezettel kapcsolatosan tartalmazott prezentációkat és egyéb hasznos, aktuális információkat.  Valamennyi megyei titkár megtartotta tájékoztatóját, melyet kérdések-válaszok interaktív kommunikációja követett. Dobai Sándor elnök úr, az értekezlet zárásakor megköszönte a titkárok aktív részvételét, épít‹jellegű szakmai javaslataikat, majd átadta „A Dunai Hajózás Kézikönyve" című szakmai kötet tiszteletpéldányait.

Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület

1089 Budapest, Elnök utca 1. +36 1 303 0168 +36 1 477 0549