Befejeződtek a megyei tagszervezeteink éves beszámolói

Vissza

2013-11-08

A titkárok értékelték az elmúlt egyévi munkát, a 2013-as évre kitűzött,  Cselekvési Tervben megfogalmazott célok megvalósításának eredményeit. Tájékoztatást adtak az Önkéntes Tűzoltó Egyesületek technikai ellátottságával kapcsolatban végzett felmérések tapasztalatairól, a végrehajtott tagszervezeti feladataikról, a tagságot érint‹ szakmai csoportok szervezésének előkészületeiről, valamint az ezzel összhangban megrendezett és az Egyesület által is támogatott programokról. Szakmai el‹léptetések okán három -Fejér, Csongrád és Szabolcs-Szatmár-Bereg- megyében új titkárt, választottak. Az új titkárok személyét a tagság minden alkalommal egyhangúlag elfogadta. Az Egyesület képvisel‹i (elnöki tanácsadó, f‹titkár), megköszönték a megyei titkárok hivatásuk gyakorlása mellett végzett egyesületi tevékenységét és ezzel összefüggésben végzett szakmai feladatok végrehajtását. Tájékoztatást adtak az a veszélyhelyzeti tartalék kommunikációs URH, RH rendszerek költséghatékony kiépítésével kapcsolatos el‹készít‹ munkáról, illetve a jövő évre ütemezett feladatokról. Kiemelt fontosságúnak tartották, a megyei igazgatóságok honlapjainak megújítását, fejlesztését, valamint a több megyéhez is köt‹d‹ és a határon átnyúló európai uniós projektekkel kapcsolatos szoros és hatékony együttműködést. A megyei tagszervezetek titkárainak beszámolóin megjelent katasztrófavédelmi vezet‹k nagyra értékelték az Egyesület tevékenységét és méltatták a megyei igazgatóságokkal folytatott szakmai együttműködést.   A jövőbeni közös feladatok eredményes végrehajtásához szükséges segítségükről, és további támogatásukról biztosították a titkárokat és az Egyesület képvisel‹it.

Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület

1089 Budapest, Elnök utca 1. +36 1 303 0168 +36 1 477 0549