Félidőben a megyei beszámolók, tagszervezeti gyűlések

Vissza

2012-10-08

A 30 éve alakult Egyesületünk jelenleg 30 tagszervezettel és összesen több, mint 850 taggal (ebből 66 f‹ tiszteletbeli tagsággal) rendelkezik. Az őszi hónapokban eddig 18 tagszervezet tartotta meg az éves, rendes beszámoló taggyűlését. Az egyesület képvisel‹i találkoztak a megyei igazgatókkal, illetve elfoglaltságuk esetén azok helyetteseivel. A megyei vezet‹k szakmai partnerként fogadták az egyesület tagjait és nagyra értékelték az eddigi közös tevékenységünket. A titkárok beszámoltak az év eleje óta végrehajtott szervezet-korszerűsítés során végrehajtott feladatok eredményér‹l, illetve az ezzel összhangban megvalósított egyesületi tevékenységről is. A beszámolók során a titkárok részér‹l igényként merült fel az EDR oktatásokon túl, az RH és URH rendszerekkel kapcsolatos képzés is. A területi sajátosságok figyelembe vételével a szolgálati célú kisgéphajó-vezet‹i, illetve az ADN vizsgáztatási rendszer fel‹l is élénk érdeklődés mutatkozott. A jelentkezők létszámának felmérése után az egyesület segítséget nyújt a tanfolyamokra történ‹ jelentkezéshez. A kialakult stabil partneri viszonyra tekintettel és a további együttműködés érdekében javasolták, a már hagyományosan a februári hónapban megtartott szakmai titkári értekezlet megrendezését. A beszámolók megfelel‹ létszámmal és szakmai tartalommal zajlottak le, melyeken a tagság 56 %-a vett részt. Az egyesület vezetősége valamennyi taggyűlésen képviseltette magát. A titkárok felvázolták a jövőbeni terveket és javaslatokat adtak az egyesületi cselekvési tervéhez is.

Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület

1089 Budapest, Elnök utca 1. +36 1 303 0168 +36 1 477 0549