Az egyesület alapszabálya

Magyarország Alaptörvényében biztosított alapvető jogok, ezzel összhangban az 1976. évi 8. törvényerejű rendelettel kihirdetett Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányának rendelkezései, a 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú szervezetek jogállásáról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról, valamint a Polgári Törvénykönyv, a vonatkozó magyar, illetve az Európai Unió jogának való megfelelés, valamint a tevékenységből fakadó ajánlásokra figyelemmel Egyesületünk 2015. május 29-én megtartott Küldöttgyűlése a korábbi Alapszabályt módosítva, a módosításokat átvezetve, az eredetivel egységes szerkezetben az alábbi új Alapszabályt fogadja el.

Az Alapszabály az alábbi linken érhető el.

Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület

1089 Budapest, Elnök utca 1. +36 1 303 0168 +36 1 477 0549 info@rsoe.hu