Danube STREAM

Danube STREAM - Harmonizált, integrált és okos víziút menedzsment


Támogatási program: Duna Transznacionális Program

Kiemelt terület: „PA” 3 – Jobban kapcsolódó és energiafelelős Duna-régió

Konkrét célkitűzés: „SO” 3.1 Környezetbarát és biztonságos közlekedési rendszerek támogatása, és a városi és vidéki területek kiegyensúlyozott megközelíthetősége

Projekt időtartama: 30 hónap (2017. január – 2019. június)

Projekt költségvetése: kb. 2,2 MEUR

Támogatási arány: 85% (ERDF, IPA)


A Duna-régió szükségletei és kihívásai:

Európa növekedésének és versenyképességének fejlődése érdekében fontos a belföldi hajózás, mint környezetbarát és biztonságos közlekedési mód támogatása. A Duna folyosó a közlekedési gerince a Duna-régióban 10 országnak, mely 115 millió lakos otthona. A Duna menti országok fokozatos integrációja az Európai Unióban vezetett el a dinamikus gazdasági területek létrehozásához és a folyómenti kereskedelmi kapcsolatokhoz. A Duna potenciálja víziútként még nincs kihasználva, mely többek között a víziút menedzsment hiányosságainak következménye (például: infrastrukturális karbantartás és összehangolt víziút-információs szolgáltatások hiánya).

Danube STREAM fő célkitűzései:

A Danube STREAM fő célja egy harmonizált, innovatív, pro-aktív és hatékony víziút menedzsment létrehozása a Duna mentén.

A víziút lineáris közlekedési struktúrájának következménye, hogy egy szűk keresztmetszet elégtelen mélységgel már korlátozza az ezen a szakaszon áthaladó összes közlekedési forgalmat.

A folyami hajózási szektor akkor lesz képes megbízható szolgáltatásokat kínálni és költséghatékony üzleti tevékenységet végezni, ha egy speciális és harmonizált minőségű közlekedési infrastruktúra érhető el a teljes vízi folyosó mentén.
Ezt a célkitűzést a műveletek összehangolásával, folyamatos stratégiai együttműködés nyújtásával és a hajóúttal kapcsolatos információs szolgáltatások fejlesztésén keresztül lehet elérni.

Projekt tevékenységei és várható eredmények:

A közös szabványok és eszközök megszilárdítása mellett (például: a navigációs térképek és azt kísérő információk előállítása vagy új mobil alkalmazás a Dunai Hajóúti Információs Szolgáltatások weboldala) a Danube STREAM eredményei és kimenetei közé tartoznak az olyan felhasználó-orientált információs szolgáltatások, amelyek lehetővé teszik a gyors információátadást a vízi infrastruktúra minőségéről. A projekt tevekénységei közé stratégiai szinten az alábbiak tartoznak: együttműködés az érintettekkel (ökológia, hajózás), koordináció a politikai szinttel (EUSDR) (például: Közös együttműködés a Környezetbarát vízgazdálkodásra vonatkozóan a Védett Területek igazgatásával).

A projekt növeli a vízi infrastruktúra minőségét és a vízi utak karbantartását, ami a vízi közlekedés nagyobb kihasználását eredményezi a régióban.

A Danube STREAM a következő szabályozások alapján kerül megvalósításra:

  • Az első prioritási terület az Európai Unió Stratégiájában a Duna-régióért a mobilitással és a közlekedéssel foglalkozik, az 1a Prioritási Területet kifejezetten a kihívások kezelésére hozták létre a belvízi utakon. A Duna STREAM projekt esetében a tervezés során figyelemmel voltak arra, hogy hozzájáruljon az EUSDR PA 1a fő célkitűzéséhez, azaz „megoldja a hajózhatóság akadályait, figyelembe véve a Duna egyes szakaszainak sajátosságait és létrehozza a hajózható mellékfolyóinak hatékony vízi infrastruktúra menedzsmentet” A PA 1a második célja „2010-hez képest 2020-ra 20%-kal növelni a folyami áruszállítást”. Ezt tükrözi a projekt módszertana is.
  • A területi kohéziós politika egyik fő célkitűzése a szorosabban kapcsolódó területek. Az Európai Unió peremén a Duna inkább akadálynak tűnik, mint a közlekedés és a növekedés lehetőségének. A projekt kimenetei egy keretet biztosítanak a vízi közlekedés növekedéséhez a régióban, ami a legkörnyezetbarátabb közlekedési mód és hozzájárul az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentéséhez, mely az Európa2020 stratégia öt fő céljának egyike.
  • A NAIADES II Cselekvési Program célja, hogy minőségi infrastruktúrát érjen el a vízi közlekedésben, amely optimális hajózási feltételeket biztosít. A projekt intézkedéseket tesz a vízi utak menedzselésével és karbantartásával kapcsolatos további fejlesztések tekintetében a Dunán és annak fő hajózható mellékfolyóin.
  • A Víz Keretirányelv tiszteletben tartja a vízgyűjtő-gazdálkodási terveket, a Danube STREAM lehetőséget biztosít az érdekelt feleknek, hogy kifejtsék álláspontjukat a konkrét projekt témákról.

Projektpartnerek és érdekeltek:

A Danube STREAM projekt partnerei 8 dunai országból vesznek részt a projektben, ebből 7 ország projektpartnerként tevékenykedik (Ausztria. Szlovákia, Magyarország, Horvátország, Szerbia, Románia, és Bulgária), míg Németország társult stratégiai partnerként vesz részt.

A Danube STREAM mind az állami, mind a magánszektor számára előnyös. A projekt eredményeinek kedvezményezettjei a közszférában a vízügyi igazgatóságok, a zsilipüzemeltetők, a RIS működtetők, a hajózási hatóságok, a minisztériumok és nemzetközi folyami bizottságok. Itt mind a közlekedési, mind a környezetvédelmi területeket lefedik, mivel a partnerség szorosan együttműködik a Duna menti védett területekkel.

A projekt legfontosabb érdekeltjei a magánszektorban működő hajózási vállalatok, melyek használják a vízi utat, mint közlekedési útvonalat.

A magánszektor egyéb érintettjei, melyek szintén előnyre tesznek szert a projekt fejlesztéseiből: a logisztikai és hajózási társaságok, valamint a kikötői szereplők.


Hazai kapcsolattartó

Mező Gergely, RSOE

gergely.mezo@rsoe.hu

http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/danube-stream

Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület

1089 Budapest, Elnök utca 1. +36 1 303 0168 +36 1 477 0549 info@rsoe.hu