Ülésezett az Országos Elnökség (Budapest, 2017. február 6-án)

Vissza

2017-02-06

Az Elnök bevezetőjében megköszönte a jelenlévő tisztségviselők 2016-os évi egyesületi munkáját, majd elmondta, hogy az idei Munka-és rendezvényterv gerincét együttműködő partnereinkkel kötött megállapodásokban foglalt vállalások megvalósítása képezi. A 2017 évi feladatok, programok egyesületünk alapításának 35. jubileumi évfordulója jegyében valósulnak meg.

A tervezet szerint partnereink igényeihez igazodva, minden szakmai vagy szabadidős rendezvényen interaktív kiállítás keretében - kifejezésre juttatva a jubileumi évforduló jelentőségét - népszerűsítjük a lakosság biztonságát szolgáló több évtizedes közhasznú tevékenységünket.

Partnereinkkel a katasztrófavédelmi feladatok támogatása mellett, a lakosságtájékoztató és felkészítő tevékenység során, a vízi biztonságot fokozó és a közúti közlekedési balesetek megelőzése érdekében tervezett szakmai programokban működünk együtt. 

Az elnök hangsúlyozta az Egyesület szervezeti tevékenységének és a csoportok közötti összehangolt szakmai munka fontosságát, ezért a tervezett egymásra épülő projekt, üzemeltetési, fejlesztési és gazdasági tevékenységről a vezérigazgatóval megosztva adtak tájékoztatást. 

Az Országos Elnökség és a Felügyelő Bizottság az ülés napirend pontjainak megtárgyalása során, javaslatokkal, kiegészítésekkel járultak hozzá az előterjesztések tartalmi elemeinek végleges kialakításához. Az ülésen megtárgyalt és véglegesített 2017. évi Munkatervet, és az ez évi költségvetés tervezetét az egyéb napirendi pontokkal együtt az országos elnökség egyhangúlag elfogadta.

Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület

1089 Budapest, Elnök utca 1. +36 1 303 0168 +36 1 477 0549 info@rsoe.hu